French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÉB ÉC ÉD ÉF ÉG ÉH ÉJ ÉL ÉM ÉN ÉO ÉP ÉQ ÉR ÉS ÉT ÉV
ÉNA ÉNE ÉNI ÉNO ÉNU
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(v.t. (3)) بیانول، افاده کول، شرح کول، اظهارول
(n.) بیانوونکی/افاده کوونکی/شرح کوونکی څوک
3. énonciation
(n.f.) بیانونه، افاده کونګ، شرح کونګ، اظهارونه
4. énoncé
(n.m.) بیان، شرح، اظهار، افاده
5. énorme
(adj.) خورا لوی، ډېرغټ، زښته ډېر
6. énormité
(n.f.) خورا غټوالی ؛ ډېره ستره تېروتنه
7. énormément
(adv.) بېحده، خورا ډېر