French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

ÉB ÉC ÉD ÉF ÉG ÉH ÉJ ÉL ÉM ÉN ÉO ÉP ÉQ ÉR ÉS ÉT ÉV
ÉTA ÉTE ÉTH ÉTI ÉTO ÉTR ÉTU ÉTY ÉTÉ ÉTÊ
(v.t. (2)) ترتیبول، وضع کول، بڼه ورکول ؛ استوګن کول، مېشتول ؛ تاسيسول
3. établissement
(n.m.) مؤسسه ؛ مېشتېده؛ تاسیسېده
4. étager
(v.t. (3)) پوړ په پوړ کول
5. étai
(n.m.) تمبه، ستنیې
6. étain
(n.m.) کلايي، قلعي
7. étal
((pl. als) n.m.) تبنګ ؛ غوړرنی ؛ هغه مېز چې قصاب غوښه پرې ټوټې کوي
8. étalage
(n.m.) بساط، د پلورلو له پاره اېښودل شوې سودا ؛ ځان ښکاره کونګ
9. étalager
(v.t. (3)) سودا خرڅلاو ته غوړول
10. étalement
(n.m.) غوړونګ، غوړونه، وېړونه، هوارونه ؛ هوارېدنه
11. étalinguer
(v.tr.) په لنګر پورې تړل
12. étalon
(n.m.) د اندازو قانوني معیار
13. étalonnage
(n.m.) له قانوني اندازو سره برابرونه
14. étalonner
(v.t. (1)) له قانوني اندازو سره عیارول
15. étamage
(n.m.) کلایي پرې وهنه
16. étamer
(v.t. (1)) کلایي پرې وهل، جیوه کول
17. étameur
(n.m.) قلعي ګر، حلبي ساز، کلایي گر
18. étamine
(n.f.) ململ، جالۍ ◊ (n.f.) د ګل نارینه تناسلي آله
19. étampage
(n.m.) د نښه کولو له پاره سوري کونګ
20. étampe
(n.f.) د نښه کولو له پاره د سوري کولو آله