French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

A A A- A. AB AC AD AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ
ARA ARB ARC ARD ARE ARG ARI ARL ARM ARN ARO ARP ARQ ARR ARS ART ARY ARÈ ARÉ ARÊ ARÔ
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. arnaque
(n.f.) تېر ايستتنه، غولونه، ټگۍ، ټيټال، چلوټه، مارغيت
(v.t. (1)) غولول، تېر ایستل
3. arnaqueur, euse
(n.) غولوونکی، ټګ
4. arnica
(n.f.) يو ډول بوتى چې وليې یې په طبابت کې کارول کېږي