French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BÉA BÉB BÉC BÉD BÉE BÉG BÉL BÉM BÉN BÉO BÉQ BÉR BÉT BÉV
selected terms: 20

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(loc.) هغه کس چې د خپلو آمرانو ټولې خبرې تاییدوي، آغا بلې
(n.f.) بې ازاري، بېضرري، سلیم توب
3. Bénin
بېنن (هېواد)
4. bénin, igne
(adj.) سليم، بې ضرره، بې آزاره
5. béninois, oise
(adj.) د بېنن د هېواد
6. Béninois, oise
(n.) د بېنن وګړی
7. bénir
(v.t. (2)) دعا ورته کول، بركتي كول، مرغ ورښه كول
8. bénitier
(n.m.) د متبرکو اوبو لوښی
9. bénédiction
(n.f.) د خیر دعا، دوعا، برکت ؛ تاید
10. bénédiction de Dieu
خدایي عطا
11. bénédiction du Ciel
اسماني عطا
12. bénédiction nuptiale
مذهبي نکاح
13. bénéf.
(n.m.) سود، ګټه، نفع
14. bénéfice
(n.m.) وبله، ګټه، سود، فايده، نفع
15. bénéfice brut
داسې ګټه چې لګښتونه/مصارف نه وي ترې ایستل شوي
16. bénéfice net
داسې ګټه چې ټول لګښت/مصرف ترې ایسل شوي وي
17. bénéficiaire
(adj. n.) ګټه اخستونکی
18. Bénélux
بنېلوکس (بلژیک، نیدر لېنډ/هالېنډ او لوکزامبورک
19. bénévole
(adj. n.) داوطلب، رضا کار
20. bénévolement
(adv.) د خدای په لار کې، په خپله خوښه، داو طلبانه