French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BEA BEC BED BEH BEI BEL BEN BEP BER BES BET BEU BEY BÉ
کېنټی
3. bébé qui commence à s'asseoir
کوناستی
4. Bélier
(n.m.) ورى، مږ، پسه، ګډ (د نجوم له مخې)
5. bénéficier
(v.t. (7)) پازه کول، ګټه ترې اخستل، مستفيدېدل
6. bénéfique
(adj.) فايده من، سودمن، ګټه ور
7. béni, ie
(adj.) متبرک
8. béton
(n.m.) کانکرېټ، دسمټو، شګو او اوبو ګډوله
9. béton armé
داسې کانکرېټ چي سیخونه پکې تېر شوي وي