French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BLA BLE BLI BLO BLU BLÂ BLÉ BLÊ
2. blâme
(n.m.) ترټنه، غندنه، ملامتونه، ګرمونه
3. blâmer
(v.t. (1)) رټل، غندل، ګرمول، ملامتول
4. blâmeur, euse
(n.) رټونکی، غندونکی، ګرموونکی، ملامتوونکی
5. blâmé, ée
(adj.) ملامت، ګرم