French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BLA BLE BLI BLO BLU BLÂ BLÉ BLÊ
2. black
(adj. n.) تورپوستی
3. black-out
(n.m.inv.) د ټولو ډېوو ګلول، د یوې خبرې پټه ساته
4. blackbouler
(v.t. (1)) ناکامول ؛ منفي رایه ورکول
5. blackjack
(n.m.) د پرونو/قطعو یو ډول لوبه
6. blafard, arde
(adj.) بڼه الوتی، رنگ الوتی
7. blague
(n.f.) ټوکه، ملنډه، ټوکې ټکالې، وشتې
8. blague à part
ټوکې به نه کوو
9. blague à tabac
د نسوارو/د تمباکو کڅوړه
10. blaguer
(v.i. (1)) ټوکې کول، ملنډې وهل، وشتې کول
11. blagueur, euse
(adj.) ټوکمار، ټوکي، وشتمار
12. blair
(n.m.) پوزه/پزه
13. blaireau
(n.m.) ۱ـ د ږیرې برس ۲ـ تورلمی، ګورګوټۍ، لومبړ، غسه، گورگښه، بږوه ۳ـ د خندا وړ څوک
14. blanc, blanche
(adj. n.m.) سپین ؛ سپین پوستی ؛ سپينه غوښه (لکه د چرګ دا)
15. blanc, blanche cassé
خړبخون سپین
16. blanc-bec
((pl. ~s-~s) (fam. péjor.) n.m.) بې تجربې مګر ځانته مغرور ځوان
17. blanc-manger
(n.m.) يو ډول خواړه چه دشيدو او هګيو له يو ځاى پخولو څخه لاس ته راځى
18. blanc-seing
(n.m.) سپینه لاسلیک شوې پاڼه، بشپړ واک
19. blancheur
(n.f.) سپینوالی ؛ پاکوالی
20. blanchiment
(n.m.) مینځنه ؛ سپینونه ؛ سپينېدنه ؛ پاکېدنه، پاکونګ، د نا قانونه پیسو سپينونه