French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

B B. BA BB BC BD BE BH BI BL BO BP BR BU BY
BRA BRE BRI BRO BRU BRÈ BRÉ BRÛ
(n.f.) زاړه پلورنه، کباړي
3. brocanteur, euse
(n.) زاړه پلورونکی، کباړ
4. brocard
(n.m.) یوه کلنه هوسۍ ◊ (n.m.) ریشخند
5. brocarder
(v.t. (1)) ریشخندول
6. brocart
(n.m.) کېمخاب، ورېښمین ټوکر
7. brochage
(n.m.) صحافي کونګ، وقایه ور کونګ
8. broche
(n.f.) سیخ، سیخک، ګیرا
9. brocher
(v.t. (1)) ۱ـ سيخ پکې تېرول ۲ـ صحافي کول ۳ـ په زرتارو او ورېښمو ګنډل
10. brochet
(n.m.) یو ډول کب
11. brochette
(n.f.) ۱ـ سيخي کباب ؛ د کباب سیخ ۲ـ ګیرا ۳ـ لیکه
12. brochure
(n.f.) رساله
13. broché, ée
(adj.) ۱ـ سیخ پکې تېر شوی ۲ـ صحافي شوی ۳ـ په زرتارو او ورېښمو ګنډل شوی
14. brocoli
(n.m.) یو ډول شین ګولپی
15. brodequin
(n.m.) ساقدار بوټ
16. broder
(v.i. v.t. (1)) چکن دوزي کول، کښيدې کول
17. broderie
(n.f.) چکن، کښېده، توبري، خامکدوزي
18. brodeur, euse
(n.) کښيده ګر
19. broiement
(n.m.) چیت و چمبولېده، چخپيتېده، ځبل کېده
20. broker
(n.m.) د ونډو په بازار کې دلال