French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CÉC CÉD CÉL CÉM CÉN CÉP CÉR CÉS
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. céder
(v.i. v.t. (6)) پرېښول/پرېښودل، تسليمول ؛ تسلیمېدل ؛ پلورل
شا ته کېدل
3. céder du terrain
شا ته کېدل
4. céder le pas
د تېرېدو اجازه ور کول
5. cédille
(n.f.) یوه نښه ده چې تر ( c) لاندې ولیکل شي د a, o ,u تر مخ هم (s) تلفظ کېږي