French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CÔL CÔN CÔT
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. côte
(n.f.) ۱ـ پوښتۍ ۲ـ ساحل ۳ـ پېچومی، چوړایي، څوړی
څنګ په څنګ، اړخ په اړخ، خوا په خوا، برید په برید
3. côtelette
(n.f.) د وړوکیو بوده ګانو پوښتۍ
4. côté
(n.m.) طرف، ضلع، جنبه، پلو، خوا، لورى، ډه ډه، ډډې، اړخ، څنګ
5. côté cour
په صحنه کې، د نندارچیانو کیڼه خوا
6. côté jardin
په صحنه کې د نندار چیانو ښۍ خوا
7. côtier, ière
(adj.) ساحلي، د ساحل
8. côtoyer
(v.t. (8)) تر څنګ، څنګ ور سره تلل، تر څنګ یې اوسېدل، راشه درشه ور سره لرل