French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CHA CHE CHI CHL CHN CHO CHR CHT CHU CHY CH CHÈ CHÉ CHÊ CHÔ CHŒ
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. châle
(n.m.) پړونى، ډاوني، ټکری، څپوڼى، شال، لوپټه
2. châlit
(n.m.) د کټ چوکاټ
3. châssis
(n.m.) د اوسپنې یا د لرګي ثابت چوکاټ
4. châtaigne
(n.) د پاړ بنج ( شاه بلوطې) مېوه، پړکي
5. châtaignier
(n.f.) پاړ بنج ( شا بلوط) ، څېړۍ ته ورته یوه ونه
6. châtain, aine
(n.m.) د څېړۍ په رنګ، بلوطي
7. château
(adj.) ماڼۍ، قصر، کلا
8. château d'eau
د اوبو د ذ خیرې برج
9. château de cartes
(n.m.) چې کلک بنسټ نه لري/ چې د اتبار وړ نه وي
10. château fort
برجوره کلا
11. châtelain, aine
(n.) د ماڼۍ خاوند، په ماڼۍ کې اوسېدونکی
12. châtier
(v.t. (7)) ۱ـ جزا ور کول، رټل ۲ـ سوتره کول، لا نور هم ښه کول
13. châtiment
(n.m.) جزا، مجازات
14. châtiment corporel
(n.m.) جسمي جزا
15. châtrer
(v.t. (1)) خصي کول، ټاپلول، پلول، ټکول
16. châtré
(adj. m.) خصي، ټاپلولی، پلول شوی