French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CHA CHE CHI CHL CHN CHO CHR CHT CHU CHY CH CHÈ CHÉ CHÊ CHÔ CHŒ
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
((très fam.) v.i. (1)) خوړسکې ترې ختل، ډډوزې ترې ختل، بد بوی یې لګېدل
2. chlore
(n.m.) کلورين، یو کیمیاوي عنطر حې سمبول یې Cl دی
3. chloroforme
(n.m.) کلوروفورم، یوه کیمیاوي ماده چې پخوا به د بېهوښۍ له پاره استعمالېده
4. chlorophylle
(n.f.) کلورو فیل، یو ډول رنګه ماده چې د بوټیو په ژوند کې اساسي رول لوبوي