French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CRA CRE CRI CRO CRU CRY CRÂ CRÈ CRÉ CRÊ CRÛ
2. crème
(n.f.) رش، پېروى، ارياش، پشار ؛ کریم
3. crème de beauté
د ښکلا کریم
4. crème glacée
شیریخ
5. crème à raser
د ږیرې کریم
6. crème épilatoire
د وېښتانو د شکولو کریم، موی بر
7. crève
(n. f.) عادي ناروغي
8. crève-cœur
(n.m.inv.) زړه چاودون، ژور خپګان