French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

C C C& C. CA CD CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
CRA CRE CRI CRO CRU CRY CRÂ CRÈ CRÉ CRÊ CRÛ
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(n.m.) له څوکو نه بېخ ته د وېښتانو ږومنځونه
2. crêpe
(n.f.) ۱ـ پراټه، لوچۍ، غړی ۲- یو ډول ټوکر
3. crêper
(v.t. (1)) له څوکونه و بېخ ته د وېښتانو ږومنځول
4. crêperie
(n.f.) د پراټو/لوچيو د پخولو او پلورلو ځای
5. crête
(n.f.) ۱ـ پوپوخه، کرکره، جوغی، د مرغه تاج، اووی، چرخول، چرخولک، چغانچه ۲ـ د غره څوکه، د څپې لوړه برخه
6. crête de coq
د چرګ کرکره، د چرګ پوپوخه
7. crête de turban
شمله