French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

F. FA FE FI FJ FL FO FR FU
FÊL FÊT
2. fêlure
(n.f.) درځ، درز ، چاک
3. fêlé, ée
(adj.) ميزوب، لېونخاله ◊ (adj.) چې درز یې کړی وي، چې چاک یې کړی وي
4. fêtard, arde
(n.m.) ميله یي
5. fête
(n.f.) اختر، جشن، عید، سوبت، ګاډيال
6. fête du Mouton
ستر/لوی اختر، اضحی عید
7. fête du Ramadan
کوچنی/کمکی اختر
8. fête foraine
سیاره/ګرځنده مېله
9. fêter
(v.t. (1)) نمانځل/لمانځل، جشن نيول، مېله کول