French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

F. FA FE FI FJ FL FO FR FU
FRA FRE FRI FRO FRU FRÈ FRÉ FRÊ FRÔ
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(n.f.) ۱ـ یو ډول مرغه چې غټه ججوره لري۲- يو ډول جنگي بېړۍ
2. frémir
(v.i. (2)) پوڼېدل، رېږدېدل، لړزېدل، په گړگوزو راتلل، په خوټېدو پیل کول
3. frémissement
(n.m.) رېږدېده، پوڼېده، لړزېده، گگړوزه
4. frénésie
(n.f.) لېونتوب، خورا تونده پارېدنه
5. frénétique
(adj.) ډېر بد پارېدلی، لېونی
6. frénétiquement
(adv.) د لېوني غوندې
7. fréquence
(n.f.) فريکانس، فرېکوېنسي، په یوه ټاکلي وخت کې د پېښېدو شمېر
8. fréquent, ente
(adj.) چې ډېر تکرارېږي/ډېرپېښېږي
9. fréquenter
(v.i. (1)) راشه درشه کول، ليدل کتل
10. frérot
(n.m.) روکى، ورورک، ورورکی
11. fréter
(v.t. (1)) د بېړۍ، الوتکې یا د موټر کرا کول/په کرا نیول ؛ چلېدلو ته تیارول
12. frétiller
(v.i. (1)) یمېدل، منجېدل