French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

G GA GB GD GE GH GI GL GM GN GO GP GR GU GY
GÂC GÂT
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(n.m.) ۱ـ خرابي، ورانښت، ضایع کېده ۲ـ اخېړونه، کاګلونه
2. gâche
(n.f.) د کولپ یوه پرزه
3. gâcher
(v.t. (1)) ۱ـ خرابول، ضايع کول ۲ـ کاګلول، خټموښی کول، پلسترول
4. gâchette
(n.f.) ماشه
5. gâcheur
(n.m.) ۱ـ کاګلوونکی، پلستروونکی، اډل کوونکی ۲ـ ضایع کوونکی
6. gâché, ée
(adj.) ۱ـ خراب، ضايع ۲ـ اخېړل شوی کاګل شوی
7. gâchis
(n.m.) ۱ـ ضايع کېدنه، بېځایه لګونه۲ـ اخېړ، خټه، اډل
8. gâteau
(n.m.) غونډارۍ، کولچه، انغسه، نغند، تريږه، روغانۍ، ککوړی
9. gâter
(v.t. (1)) نازول ◊ (v.t. (1)) خرابول، تبا کول، خوسا کول
10. gâterie
(n.f.) نازونه، له خطاګانو ور تېرېدنه ◊ (n.f.) خرابوالی، تبا کېدنګ، خوساتوب ◊ (n.f.) شیریني باب ؛ وړوکې ډالۍ/تحفه
11. gâteux, euse
(adj.) له زړبودۍ نه په بدن اوعقل کمزوری، وايه
12. gâtisme
(n.m.) له بوډاتوبه د عقل او بدن کمزورتیا
13. gâté, ée
(adj.) نازولی ◊ (adj.) خراب شوی، خوسا شوی