French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

G GA GB GD GE GH GI GL GM GN GO GP GR GU GY
GEA GEC GEI GEL GEM GEN GER GES GEX GEY GEÔ GÉ
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. gel
(n.m.) ۱ـ کنګل، د کنګلېدو موسم ۲ـ ټالېدنه، ټالونه ۳ـ د دوا/د سنګارولو د موادو یوډول نیم اوبلن کریم
2. geler
(v.i. v.t. (1)) ۱ـ کرغچېدل، خورا ډېر ساړه یې کېدل ۲ـ کنګلېدل/کنګلول، پالول، تعلیقول
3. gelule
(n.f.) د دوا کپسول
4. gelure
(n.f.) په یخ سون/سوځېده
5. gelé, ée
(adj.) کنګل شوی، کرل، کرغج
6. gelée
(n.f.) ۱ـ کنګل، یخبندي ۲ـ د غوښې منجمده کړې ښوروا ۳ـ به شکره کې سره کړې او منجمده شوې مېوه