French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

G GA GB GD GE GH GI GL GM GN GO GP GR GU GY
GUA GUE GUI GUS GUT GUÈ GUÉ GUÊ
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. gué
(n.m.) ګودر، د سیند هغه برخه چې خلک د سیند نه پکې پورې وزي
(n.m.) یو ډول پړانګ چې ټاپي ټاپي پوستکی لري
3. guéret
(n.m.) شیدیاره، سادین، یوې شوې ځمکه
4. guéridon
(n.m.) ګردی یا بیضوي کمکی مېز چې اکثراً یوه پښه لري
5. guérilla
(n.f.) گوريلايي جکړه، د ترپ و خرپ جنګ
6. guérillero
(n.m.) د ترپ و خرپ جنګیالی
7. guérison
(n.f.) شفا، روغېده
8. guérissable
(adj.) د شفا وړ
9. guérisseur, euse
(n.) بې دېپلومه طبیب
10. guérite
(n.f.) ځوزکوډۍ، څوروی، د پیره دار خونګۍ