French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

L L& LA LE LI LJ LO LU LY
LÀ, LÀ-
د آرامولو او تسلې له پاره ویل کېږي
3. là-bas
(adv.) هالته، هوغتله، الې، ايسې، هغلته، هلته، هلته کې، هورې
4. là-dedans
(loc.adv.) په منځ کې يې
5. là-dessous
(loc.adv.) ترې لاندې
6. là-dessus
(loc.adv.) پر سر یې، پرې د پاسه
7. là-haut
(adv.) هلته پاس، هلته پورته