French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

M MA ME MI MM MN MO MU MY
MÉA MÉC MÉD MÉF MÉG MÉL MÉM MÉN MÉP MÉR MÉS MÉT MÉV
selected terms: 15

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(adj.) په مالخوليا اخته، سودایي، خپه ؛ په سودا اخته کس
(n.f.) ماليخوليا، خپګان، سودا
3. mélasse
(n.f.) د ګنیو/د لبلبو ځوښا
4. méli-mélo
(n.m.) گډ وډ شیان
5. mélice
(n.f.) ملېشه
6. mélisse
(n.f.) يو ډول بوټی چې د لیمو غوندې بوی يې لګېږی
7. mélodie
(n.f.) تال ، سرود، خوږه غاړه، آهنګ
8. mélodieux, euse
(adj.) آهنگ لرونکی
9. mélodrame
(n.m.) مېلودرام، د عامو وګړو د خوښې درام
10. mélomane
(adj. n.) د موسيقي خوښوونکی
11. mélomanie
(n.f.) د موسیقي خوښونه
12. mélopée
(n.f.) یکنواخته او غمجنه سندره
13. mélopée funèbre
د مړیو له پاره ساندې
14. mélèze
(n.m.) یو ډول نښتر
15. méléna/mélæna
(n.m.) په عمل کې توره وینه