French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

N N& NA ND NE NI NO NU NY
NÈF NÈG NÈP
(adj. n.) ۱ـ حبشی، تور پوستى ۲ـ هغه څوک چې د بل چا له پاره ادبي یا هنري اثر لیکي
3. nèpe
(n.f.) یو ډول خسک/کټمل