French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

N N& NA ND NE NI NO NU NY
NA NAB NAC NAG NAI NAJ NAN NAO NAP NAR NAS NAT NAU NAV NAZ NAÎ NAÏ
2. nabab
(n.m.) نواب
3. nabot, ote
(n.) لوېشتينک/ولېشتینک کس، کمکی څوک
4. nacelle
(n.f.) وړوکې بېړۍ ؛ د بالون کجاوه
5. nacre
(n.f.) سیپۍ، صدف
6. nacré, ée
(adj.) صدفي رنگه
7. nage
(n.f.) لامبو، اوبازي
8. nageoire
(n.f.) د سمندري ژویو د لامبو عضو
9. nager
(v.i. (3)) لامبو وهل، اوبازی کول
10. nager comme un fer à repasser
ډېره خرابه لامبو وهل
11. nager comme un poisson
په یوه چاپېریال/محیط کې ډېر آرام اوسېدل
12. nager dans l'or
ډېرې پیسې لرل
13. nager le crawl
د لامبو داسې یو ډول چې لاسونه پکې په وار او پښې په ډېر شدت پکې وهل کېږي
14. nageur, euse
(adj.) لامبوزن، مرجوڼا، اوباز
15. naguère
(adv.) آله، پخوا، دمخه، سابقاً، لرغون
16. nain, naine
(adj. n.) لوېشتينک، له ونې/قده کمکی څوک، ټيټکی
17. Nairobi
نايروبي، د کینیا پلازمېنه
18. naissance
(n.f.) زیږېده، زوکړه، تولد ؛ پیل
19. naja
(n.m.) کفچه مار
20. nana
( n.f.) ځوانه ښځه، ځوانه نجلې