French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

O O. OA OB OC OD OE OF OG OH OI OK OL OM ON OP OR OS OT OU OV OX OY OZ O‍
OPA OPE OPH OPI OPO OPP OPT OPU OPÉ
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. opéra
(n.m.) اوپرا، د تیاتر هغه پارچه چې په موسیقي او سندرو تمثیلېږي
((pl. ~s-~s) n.m.) هغه اوپرا چې د خبرو او سندرو صحنې يو په بل پسې پکې راځي
3. opérabilité
(n.f.) د عملیاتولو وړتیا، د کارکولو وړتیا
4. opérable
(adj.) د عملیاتو وړ
5. opérande
(n.m.) په ریاضي عملیه کې شامل عددونه(لکه مقسوم، خارج قسمت،... )
6. opératif, ive
(adj.) عملیاتي
7. opération
(n.f.) ریاضي عملیه (جمع، منفي، ضرب، ... ) ؛ نظامي/جراحي/پولي عملیات
8. opération chirurgicale
جراحي عمیلات
9. opération à cœur ouvert
داسې جراحي عملیات چې د زړه يوه برخه پکې پرانیسل کېږي
10. opérationnel, elle
(adj.) عملیاتي
11. opératoire
(adj.) په عملیاتو پورې مربوط/اړوند
12. opérer
(v.i. (6)) عملیات کول، اجرا کول
13. opérette
(n.f.) وړوکې اوپرا