French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

P P- P. PA PD PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PÂL PÂM PÂQ PÂT
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(v.pr.) ضعف کول، څپه پرې راتلل، بې سده کېدل، بېرانېدل
(n.f.) بېحالي، ضعف