French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

P P- P. PA PD PE PH PI PL PN PO PR PS PT PU PY
PI PIA PIB PIC PIE PIF PIG PIL PIM PIN PIO PIP PIQ PIR PIS PIT PIV PIX PIZ PIÈ PIÉ
(n.m.) لومه/دام/تلک اېښوده
3. piéger
(v.t. (3)) لومه ور ته اېښول ؛ په ستونزه کې کښې ایستل
4. piégé, ée
(adj.) په لومه کې نیښتی، په دام کېوتی ؛ په چلوټه کې ګیر شوی
5. piéride
(n.f.) یو ډول پتنګ
6. piétinement
(n.m.) پښنځنه، تر پښو لاندې کونګ ؛ پښه پر ځای
7. piétiner
(v.i. (1)) پښنل، پښه پر ځای کول، وړاندې نه تلل
8. piétisme
(n.m.) پیېتیزم، د (لوتر) له مذهب نه را وتلی یو بهیر
9. piétiste
(adj. n.) د پيېتیزم پیرو
10. piéton, onne
(adj.) پلی، لاروی، پلن، پياده
11. piétonnier, ière
(adj.) د پلي، د پیاده
12. piété
(n.f.) ديانت، تقوى، پرهېزګاري، ایمانداري