French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

T T- T. TA TB TC TE TH TI TO TR TS TT TU TV TW TY TZ
TE TEC TEE TEI TEL TEM TEN TEQ TER TES TET TEU TEX TÉ
(adj. n.) پمن، پک، ګنجی، څموڅی، لېنډا
3. teindre
(v.t. (52)) رنګول، رنګ ور ګول، ورېغول
4. teint
(n.m.) بڼه، رنګ
5. teint, teinte
(adj.) رنګ شوی
6. teinter
(v.t. (1)) رنګول، رنګ ورکول، ورېغول
7. teinture
(n.f.) ۱ـ رنګ ؛ رنګونه ۲ـ الکولي محلول
8. teinture d'iode
ټينچر
9. teinturerie
(n.f.) چړویاري، رنګرېزي
10. teinturier, ière
(n.) چړویار، ورېغونکی، رنګرېز
11. teinté, ée
(adj.) رنګ کړی شوی