French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

U UB UK UL UN UP UR US UT UV
URA URB URE URG URI URN URO URS URT URU URÈ URÉ
(adj.) بیړنی، عاجل
3. urger
(v.i. (3)) بیړنی حالت لرل، د بيړې کېدل