French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VÉC VÉD VÉG VÉH VÉL VÉN VÉR VÉS VÉT
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. vécu
(n.m.) هغه څه چې په ریښتیا پر چا تېر شوي وي، د ژوند تجربه
(adj.) د ژوند په تجربو پورې مربوط، په هغه څه پورې مربوط چې ریښتیا تېر شوي وي