French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VÉC VÉD VÉG VÉH VÉL VÉN VÉR VÉS VÉT
(n.f.) په تالو کې تلفظونه
3. vélin
(n.m.) د لیکلو له پاره د خوسي څرمن ؛ پر همدې څرمن لیکل شوي/چاپ شوي څه
4. véliplanchiste
(n.) په بادبان لرونکې دړې، د اوبو پر سر لوبغاړی
5. vélique
(adj.) په بادبان پورې مربوط
6. vélo
(n.m.) جولا ګاډی، بایسکېل
7. vélocité
(n.f.) ډېر سرعت
8. vélodrome
(n.m.) د بایسکېل ځغلولو ډګر
9. vélomoteur
(n.m.) وړوکی موټرسکېل