French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VEA VEC VED VEI VEL VEN VER VES VET VEU VEX VÉ
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. veille
(n.f.) ۱ـ ویښه، ویښتیا ؛ شوګیر ؛ د شپې پیره، څارنه ۲ـ وړمه ورځ/شپه یې، یوه ورځ/یوه شپه د مخه یې
2. veiller
(v.i. v.t. (1)) نه ویدېدل/نه بیدېدل، ویښ پاتې کېدل ؛ څارل ؛ له مړي/له ناروغ سره د شپېیه ویښ پاتې کېدل
3. veiller au grain
پام پرې کول، دقت کول
4. veiller au grain
پام پرې کول، څارل
5. veilleur, euse
(n.) څوکیدار
6. veilleuse
(n.f.) د ډېرې کمزورې رڼا وال څراغ
7. veillée
(n.f.) د شپېيه له ناروغ/مړي سره ويښ پاتې کېده
8. veillée d'armes
هغه شپه چې سبا ته یې مهمه پېښه کېږي
9. veillée mortuaire
مړي ته ویښ کېناسته
10. veinard, arde
(adj. n.) تالېمن، بختور
11. veine
(n.f.) ورید
12. veine jugulaire
د غاړې لوی ورید
13. veiner
(v.t. (1)) حیوان په منډه کې ښکارول ؛ د ښکار حیوان له ښکاره د مخه ځغلول
14. veineux, euse
(adj.) د ورید
15. veinule
(n.f.) وړوکی ورید
16. veiné, ée
(adj.) رګ رګ ؛ ځغلول شوی (د ښکار حیوان)