French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

V. VA VE VI VL VO VR VU
VOC VOD VOG VOI VOL VOM VOR VOT VOU VOY VOÛ
2. voguer
(v.i. (1)) د بېړۍ چلېدل ؛ لالهانده ګرځېدل