French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

Y Y YA YE YI YO YP YT YU
YEA YEN YES YET YEU
2. yen
(n.m.) ین، د چاپان روپۍ
3. yeshiva
(n.f.) د یهودي لوړو تعلیماتو مؤسسه
4. yeti
(n.m.) د هېمالیا د غرونو یو افسانوي سړی
5. yeuse
(n.f.) یو ډول څېړۍ
6. yeux
((sing. œil) n.m.pl.) سترګې
7. yeux bridé, ée s
چوغې سترګې
8. yeux bridés
چوغې سترګۍ
9. yeux cerné, ée
هغه سترګې چې آبي حلقې ترې چايېرې وي