French Pashto [Dr. M. Akbar Wardag](Juli 2020 Edition)
( * - 2
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
À Â Ç È É Ê Î Ô Œ

Z ZA ZE ZI ZL ZO ZU ZY ZZ
ZÉB ZÉI ZÉL ZÉN ZÉP ZÉR ZÉZ
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. zébrer
(v.t. (1)) لیکې لیکې کول، تراړې تراړې کول، ردې ردې کول
(n.f.) لیکې، تراړې، ردې
3. zébré, ée
(adj.) ليکې لیکې، تراړې تراړې، ردې ردې
4. zébu
(n.m.) يو ډول افریقایي غویی
5. zéine
(n.f.) له جوارو نه را ایستل شوي پروتین
6. zélateur, trice
(n.) هوډي، هڅیال، هاندي، جدی
7. zélote
(adj. n.) رياضت کښ، ساعي، مجاهد، متعصب
8. zélé, ée
(n.m.) هوډي، هڅیال، هاندي، جدی
9. zénith
(adj.inv. n.m.) د هسک/اسمان تر ټولو لوړ ټکی/نقطه ؛ اوج، کمال
10. zénithal, ale
((pl. aux, ales) adj.) د هسک/د اسمان تر ټولونه د لوړ ټکي/نقطې
11. zéphyr
(n.m.) ۱ـ وږمه، نری شمال، نسیم ۲ـ یو ډول ډېر نازک نخي ټوکر
12. zéro
(adj.num.inv. n.m.) صفر ؛ هېڅ
13. zézaiement
(n.m.) د (ژ)/د (ش) خراب تلفظونګ/ د (ز) غوندې تلفظ
14. zézayer
(v.i. (8)) د (ژ)/د (ش) خراب تلفظول/د (ز) غوندې تلفظول