Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
آ آئ آب آت آث آج آخ آد آذ آر آز آس آش آغ آف آق آل آم آن آه آو آي آپ آچ آړ آژ آښ آک آګ آی
آرا آرت آرز آرم آرن آره آري آرټ
[ārāstá] (adj.m./f.) embelli; orné.
3. آرام
[ārãm] (adj./n.m.) en paix, calme (m.).
4. آرام سئ
[ārãmsᶕy] (excl.) repos !
5. آرام سۍ
[ārāmsǝ́y] (n.f.) repos (m.).
6. آرام چوکۍ
[ārãmčawkᶕy] (n.f.) fauteuil (m.).
7. آرامتوب
[ārāmtób] (n.m.) 1. tranquillité (f.); calme (m.); repos (m.); paix (f.) 2. prospérité (f.).
8. آرامتيا
[ārāmtyã] (n.f.) calme (m.); tranquillité (f.); quiétude (f.); paix (f.); repos (m.).
9. آرامش
[ārāméš] (n.m.) 1. calme (m.) 2. soulagement (m.).
10. آراموالی
[ārāmwãlay] (n.m.) cf. آرامتیا.
11. آرامول
[ārāmawᶕl] (v.t.comp.) calmer, tranquilliser.
12. آرامي
[ārāmí] (n.f.) tranquillité (f.); quiétude (f.); paix (f.); repos (m.).
13. آرامګاه
[ārāmgãh] (n.f.) mausolée (m.).
14. آرامېدل
[ārāmedᶕl] (v.i.comp.) se calmer.
15. آرايش
[ārāyéš] (n.m.) parure (f.), embellissement (m.), atours (m.pl.).
16. آرایشګر
[ārāyešgár] (n.m.) coiffeur (m.); embellisseur (m.).
17. آرت
[ārt] (n.m.) art (m.).
18. آرتاو
[ārtāw] (adj.m./f.) balancé; jeté.
19. آرتست
[ārtíst] (n.m.) artiste (m./f.).
20. آرتسته
[ārtístá] (n.f.) artiste (f.) (femme).