Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
اعا اعت اعج اعد اعر اعز اعش اعص اعض اعط اعظ اعل اعم اعي
selected terms: 65

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[e'ādá] (n.f.) 1. restitution (f.); renvoi (m.) 2. rétrocession (f.).
[e'āšá] (n.f.) nutrition (f.); vivres (m.pl.).
3. اعانه
[e'aná] (n.f.) quête (f.); don (m.).
4. اعتبار
[e'tebãr] (n.m.) confiance (f.); considération (f.); fiabilité (f.).
5. اعتبارليک
[e'tebārlík] (n.m.) lettre (f.) de créance (f.).
6. اعتباري
[etebārí] (adj.m./f.) digne de confiance (f.) / de foi (f.); fiable; sûr.
7. اعتدال
[e'tedãl] (n.m.) modération (f.); équilibre (m.).
8. اعتدال پسند
[e'tedālpesánd] (adj.m./f.) modéré; tempéré.
9. اعتدال پسندي
[e'tedālpesandí] (n.f.) modération (f.).
10. اعتدالي
[e'tedālí] (adj.m./f.) modéré; tempéré.
11. اعتذار
[e'tezãr] (n.m.) excuse (f.).
12. اعتراض
[e'terãz] (n.m.) contestation (f.), objection (f.), protestation (f.).
13. اعتراض والا
[e'terāzwālã] (adj./n.m.) contestataire (m./f.); objecteur (m.).
14. اعتراف
[e'terãf] (n.m.) aveu (m.), confession (f.).
15. اعتصاب
[e'tesãb] (n.m.) grève (f.).
16. اعتصاب کوونکي
[e'tsābkawúnkay] (n.m.) gréviste.
17. اعتصابي
[e'tesābí] (adj.m./f.) relatif à la grève.
18. اعتصام
[e'tesām] (n.m.) fait (m.) de s'abstenir d'actes (m.pl.) blâmables.
19. اعتقاد
[e'teqãd] (n.m.) croyance (f.); conviction (f.); foi (f.).
20. اعتقاد لرونکی
[e'teqādlarúnkay] (adj./n.m.) croyant (m.).