Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
اغا اغت اغذ اغر اغز اغف اغل اغم اغه اغو اغي اغږ اغښ اغې
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[eǧwã] (n.f.) 1. sédition (f.); tentation (f.) 2. subornation (f.).
[eǧwākawǝ́l] (v.t.comp.) 1. séduire 2. suborner.
3. اغواګري
[eǧwāgarí] (n.f.) cf. اغوا.
4. اغوت
[áǧwǝ́t] (adj.m.) moisi (blé (m.)).
5. اغود
[aǧwǝ́d] (adj.m.) moisi (blé (m.)).
6. اغور
[áǧór] (n.m.) mortier (m.) (ustensile (m.)).
7. اغوز
[aǧóz] (n.m.) noix (f.).
8. اغوستل
[aǧostᶕl] (v.t.simple (irrég.)) revêtir.
9. اغوستن
[aǧostán] (n.m.) habillage (m.).
10. اغوستنه
[aǧostǝ́na] (n.f.) habillage (m.).
11. اغوند ~
[aǧwǝ́nd ~] (rad.prés.) radical présent de 
اغوستل.
12. اغوړ
[aǧúṛ] (n.m.) vengeance (f.).
13. اغوړل
[aǧoṛǝ́l] (v.t.simple) torsader.