Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
ان ان انا انب انت انج انح اند انر انز انس انش انص انض انط انع انغ انف انق انن انه انو اني انټ انځ انڅ انچ انډ انږ انک انګ انۍ انې
[enkãr] (n.m.) reniement (m.); dénégation (f.); démenti (m.).
3. انکار کول
[enkãrkawǝ́l] (v.t.comр.) dénier.
4. انکسار
[enkesãr] (n.m.) réfraction (f.).
5. انکشاف
[enkešãf] (n.m.) développement (m.).
6. انکشافي
[enkšāfí] (adj.m./f.) 1. relatif au développement 2. explorateur.
7. انکو
[anǝkó] (n.f.) mémé (f.).
8. انکور
[ankór] (n.m.) rumeur (f.).
9. انکی
[ankáy] (n.m.) cf. آنکی.