Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
ان ان انا انب انت انج انح اند انر انز انس انش انص انض انط انع انغ انف انق انن انه انو اني انټ انځ انڅ انچ انډ انږ انک انګ انۍ انې
[ánkǝ] (conj.) même si.
3. انا
[anã] (n.f.) grand-mère (f.).
4. اناب
[anãb] (n.m.) jujube (m.).
5. انابي
[anābí] (n.f.) disette (f.).
6. انات
[anãt] (n.m.) vendeur (m.) de blé (m.).
7. اناتومي
[anátomí] (n.f.) anatomie (f.).
8. اناتي
[anātí] (n.f.) 1. spéculation (f.) 2. accaparement (m.).
9. اناتی
[anātáy] (n.m.) 1. accaрarement (m.) 2. spéculation (f.).
10. اناثي
[onāsí] (adj.m./f.) relatif aux femmes (f.pl.).
11. انار
[anãr] (n.m.) grenade (f.) (fruit (m.) ) .
12. انارشي
[anārší] (n.f.) anarchie (f.); désordre (m.).
13. انارشيزم
[anáršízm] (n.m.) anarchisme (m.).
14. انارشيست
[anāršíst] (adj./n.m.) anarchiste (m./f.).
15. انارکي
[anārkí] (n.f.) cf. انارشي.
16. انارګوسی
[anārgǔsay] (n.m.) grenadier (m.).
17. انانس
[anãns] (n.m.) annonce (f.).
18. انانګه
[anāngá] (n.f.pl.) joues (f.pl.), pommettes (f.pl.).
19. اناوالی
[anāwãlay] (n.m.) fait (m.) d'être grand-mère (f.).
20. اناوټ
[anāwãṭ] (n.m.) 1. amende (f.) 2. dédommagement (m.).