Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[oǰãǧ] (n.m.) cuisinière (f.), réchaud (m.).
3. اوجاړ
[ojãṛ] (adj.m.) détruit, démoli; dévasté.
4. اوجاړ والی
[owjāṛwãlay] (n.m.) destruction (f.); dévastation (f.).
5. اوجاړول
[ojāṛawə́l] (v.t.) détruire; dévaster.
6. اوجره
[oǰrá] (n.f.) 1. chambre (f.) d'amis (m.pl.) 2. salle (f.) de séjour (m.) dans une mosquée 3. paie (f.).
7. اوجغونه
[oǰǧwǝ́na] (n.f.) poil (m.) de chèvre (f.).
8. اوجوشې
[awǰoše] (n.f.pl.) cf. آبجوشې.
9. اوجړی
[oǰṛáy] (n.m.) tripe (f.).
10. اوجۍ
[oǰǝ́y] (n.f.) collier (m.).