Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[opkӽǝ́l] (v.t.comp.) regretter.
3. اوپاش
[awpãš] (n.m.) arrosoir (m.).
4. اوپاشي
[awpāší] (n.f.) arrosage (m.); action (f.) d'asperger d'eau (f.).
5. اوپاشي کول
[awpāšikawə́l] (v.t.simple) arroser; asperger d'eau (f.).
6. اوپره
[oprá] (adj.m./f.) 1. misérable 2. étranger 3. doux.
7. اوپره توب
[opratób] (n.m.) 1. misère (f.) 2. étrangeté (f.) 3. douceur (f.).
8. اوپره والی
[oprawãlay] (n.m.) 1. misère (f.) 2. étrangeté (f.) 3. douceur (f.).
9. اوپړه
[oрṛá] (adj.m./f.) instable; inconstant.
10. اوپړې پوپړ ې
[oрṛéрuрṛé] (n.f.pl.) divagation (f.); paroles (f.pl.) insensées.
11. اوپېرا
[operá] (n.f.) opéra (m.).