Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[awcārtób] (n.m.) évidence (f.).
3. اوڅارتيا
[awcārtyã] (n.f.) évidence (f.).
4. اوڅاروالی
[awcārwãlay] (n.m.) évidence (f.).
5. اوڅارول
[awcārawᶕl] (v.t.comp.) exposer, révéler.
6. اوڅارېدل
[awcāredᶕl] (v.i.comp.) se révéler.
7. اوڅارېده
[awcāredǝ́] (n.f.) révélation (f.); évidence (f.).
8. اوڅنډ
[ocánḍ] (n.m.) heptagone (m.).