Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[oṛbá] (n.m.) vendeur (m.) de farine (f.).
3. اوړم
[óṛəm] (adj.m.) cf. وړم.
4. اوړنی
[oṛanáy] (adj.m.) estival.
5. اوړه
[oṛᶕ] (n.m.pl.) farine (f.).
6. اوړه خيشتول
[oṛǝxištawǝ́l] (v.t.comp.) pétrir.
7. اوړه شوی
[oṛašáway] (adj.m.) moulu.
8. اوړه کول
[oṛәkawᶕl] (v.t.comp.) moudre.
9. اوړه کېدل
[oṛakedǝ́l] (v.i.comp.) se moudre.
10. اوړول
[oṛawə́l] (v.t.comp.) moudre.
11. اوړى
[óṛay] (n.m.) été (m.).
12. اوړکی
[óṛkay] (n.m.) garçonnet (m.).
13. اوړی
[oṛáy] (n.m.) outil (m.); instrument (m.).
14. اوړېدل
[awṛedǝ́l] (v.i.comp.) se moudre.