Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
او او اوا اوب اوت اوج اوخ اود اور اوز اوس اوش اوص اوض اوع اوغ اوق اول اوم اون اوه اوو اوي اوټ اوپ اوڅ اوچ اوډ اوړ اوږ اوژ اوښ اوک اوګ اوڼ اوۍ اوې
[oӽǧwayáy] (n.m.) girafe (f.).
3. اوښ والا
[oӽwālã] (n.m.) chamelier.
4. اوښ پړانګ
[uӽpṛãng] (n.m.) girafe (f.).
5. اوښ کول
[uӽkawǝ́l] (v.t.comр.) chauffer avec le souffle.
6. اوښبانه
[uẍbānǝ́] (n.m.pl.) pluriel de اوښبه
7. اوښبنه
[oӽbaná] (n.f.) chamelière (f.).
8. اوښبني
[uӽbaní] (n.f.) métier (m.) de chamelier (m.).
9. اوښبه
[uӽbá] (n.m.) chamelier (m.).
10. اوښبون
[uӽbún] (n.m.) chamelier (m.).
11. اوښتل
[awәӽtᶕl] (v.i.simple (irrég.)) 1. se renverser 2. franchir 3. renier sa religion 4. déborder; dépasser.
12. اوښتنه
[awǝӽtǝ́na] (n.f.) 1. déviation (f.); écart (m.); renégat (m.) 2. renversement (m.) 3. évolution (f.).
13. اوښته رااوښته
[awusḥtə́rāawǝӽtə́] (n.m.) évolution (f.); alternance (f.).
14. اوښتون
[awǝӽtún] (n.m.) cf. اوښتنه.
15. اوښتى
[awᶕӽtay] (adj./n.m.) 1. renversé 2. renégat (m.).
16. اوښتی پېر
[awéӽtaypér] (n.m.) mode (m.) oblique.
17. اوښلن
[uӽlán] (adj.m.) lacrymogène; larmoyant.
18. اوښلن لوګی
[uӽlánlugáy] (n.m comp.) gaz (m.) lacrymogène.
19. اوښمرغه
[uӽmǝrǧǝ́] (n.m.) autruche (f.).
20. اوښول
[uӽawǝ́l] (v.t.comр.) chauffer avec le souffle.