Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ا ائ اب ات اث اج اح اخ اد اذ ار از اس اش اص اض اط اظ اع اغ اف اق ال ام ان اه او اى اي اټ اپ اځ اڅ اچ اډ اړ اږ اژ اښ اک اګ اڼ ای اې
اپا اپت اپر اپل اپه اپو اپي
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[aрãdé] (n.f.pl.) рaroles (f.pl.) insensées; divagations (f.pl.); élucubrations (f.pl.).
[apārtomãn] (n.m.) appartement (m.).
3. اپته
[apatá] (adj.m./f.) cf. ابته.
4. اپرا
[aprã] (n.m.) ogre (m.); monstre (m.).
5. اپريدي
[aрridí] (n.m.) nom (m.) d’une tribu pashtoune.
6. اپرين
[áparɪn] (interj./n.m.) bravo ! éloge (m.).
7. اپرېشن
[aprešán] (n.m.) opération (f.) chirurgicale.
8. اپرېل
[aprél] (n.m.) avril (m.).
9. اپلاتې ويل
[aplātewayǝ́l] (v.t.simple) délirer; divaguer.
10. اپلتې
[apláte] (n.f.pl.) délire (m.); absurdité (f.).
11. اپلتې ويل
[aplatewayᶕl] (v.t.simple) cf. اپلاتې ویل.
12. اپه
[apá] (n.f.) tentative (f.).
13. اپول
[aрawǝ́l] (v.t.simple) déglutir; avaler.
14. اپوټه
[apoṭá] (adj.m./f.) 1. renversé; à l'envers (m.) 2. errant 3. perplexe.
15. اپوټه کول
[apoṭakawǝ́l] (v.t.comp.) inverser; faire tomber.
16. اپوټه کېدل
[apoṭakedǝ́l] (v.i.comp.) s'inverser; tomber.
17. اپي
[apí] (n.m.) cobra (m.).
18. اپيل
[apíl] (n.m.) appel (m.).
19. اپيلل
[apelǝ́l] (v.t.simple) avaler, déglutir.
20. اپيلنه
[apelǝ́] (n.f.) déglutition (f.); action (f.) d'avaler.