Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بل بل بلا بلب بلج بلخ بلد بلر بلس بلش بلغ بلق بلل بلم بلن بله بلو بلي بلځ بلډ بلښ بلک بلګ بلۍ بلې
[bolǧāristãn] (n.m.) Bulgarie (f.).
3. بلغاريا
[bolǧāryã] (n.f.) Bulgarie (f.).
4. بلغاريه
[bulǧāryá] (n.f.) Bulgarie (f.).
5. بلغاک
[balǧā́k] (n.m.) tapage (m.), vacarme (m.)
6. بلغم
[balǧám] (n.m.) glaire (f.); crachat (m.).
7. بلغمي
[balǧamí] (adj.m./f.) relatif au crachat.
8. بلغمي پياله
[balǧamipyālá] (n.f.) bol (m.).