Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بل بل بلا بلب بلج بلخ بلد بلر بلس بلش بلغ بلق بلل بلم بلن بله بلو بلي بلځ بلډ بلښ بلک بلګ بلۍ بلې
[balká] (n.f.) feu (m.). ◊ [bálke] (adv.) plutôt.
3. بلکې
[bálke] (adv.) plutôt.
4. بلکېدل
[blakedǝ́l] (v.i.simрle) scintiller.