Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بو بوا بوب بوت بوج بوخ بود بور بوز بوس بوش بوغ بوق بول بوم بون بوه بوو بوى بوي بوټ بوڅ بوچ بوډ بوړ بوږ بوژ بوښ بوک بوګ بوڼ بوی
[buṇá] (n.f.) flamme (f.).
3. بوڼهار
[buṇahãr] (n.m.) bourdonnement (m.).
4. بوڼی
[buṇay] (n.m.) premier achat (m.) / vente (f.) de la journée.
5. بوڼېدل
[buṇedǝ́l] (v.i.simple) bourdonner; nasiller.