Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
ب ب. با بب بت بج بح بخ بد بر بز بس بش بص بط بع بغ بق بل بم بن به بو بى بي بټ بپ بځ بڅ بچ بډ بړ بږ بژ بښ بک بګ بڼ بی بۍ بې
بک بک بکا بکب بکت بکر بکس بکل بکم بکو بکړ بکې
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. بکا
[bakã] (n.f.) déplacement (m.) à quatre pattes (f.pl.) (enfant (m./f.)).
[bakārát] (n.m.) virginité (f.).
3. بکاری
[bakāráy] (n.m.) délégué (m.); messager (m.).
4. بکاو
[bakãw] (adj.m.) vendable.
5. بکاول
[bakāwə́l] (n.m.) cuisinier (m.).