Pashto French [Dr. M. Akbar Wardag]
(
آ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ل م ن ه و ي ټ پ څ چ ډ ړ ږ ژ ښ ک ګ ڼ ی
د د دؤ دا دب دت دج دخ دد در دز دس دش دع دغ دف دق دل دم دن ده دو دي دُ دپ دچ دړ دښ دک دګ دڼ دی دې دﻻ
دم دم دما دمب دمخ دمد دمر دمس دمش دمل دمه دمو دمي دمپ دمک دمګ دمې
[damagǧǰán] (adj.m.) orgueilleux; arrogant.
3. دماغه
[damāǧá] (n.f.) cap (m.).
4. دماغي
[damáǧí] (adj.m./f.) mental. ◊ [damāǧí] (adj.m./f.) arrogant; orgueilleux.
5. دماغچه
[demāǧčá] (n.f.) cervelet (m.).
6. دماغګی
[d(e,a)máǧgáy] (n.m.) cf. دماغچه.
7. دمامه
[damámá] (n.f.) atmosphère (f.).